آشنایی با الکترودها

از سلول های الکتروشیمایی جهت تبدیل انرژی الکتریکی و شیمیایی به یکدیگر به کار گیری می نمایند که اجزای همین سلول ها الکترود و الکترولیت می باشد. پوشش همین گونه الکترود ها از ترکیبات شیمیایی متنوعی می باشد که یه خرده از انها معین ومقداری دیگر نا معلوم می باشند .علت مشخص نبودن برخی ترکیبات الکترد ها به عامل قیمت اقتصادی انها میباشد که سوله سازنده فرمول کامل الکترود های خود را محرمانه نگداری می کند. به طور كلي اساسی ترين گونه اين الكترودها، الكترودهاي قليايي به علاوه پودر آهن میباشند كه اکثر زمان ها در تركيب خویش حدود 50 درصد پودر آهن دارند. افزودن پودر آهن به ميزان 5 تا 50 % به پوشش الكترودها اثرات مثبت زيادي به جاي مي گذارد. يك مقايسه بين الكترودهاي قليايي و قليايي حساس پودر آهن، افزايش حدود 15 تا 30 % راندمان را نشان مي دهد. وقتي الكترود ذوب مي شود، در حقيقت، علاوه بر مغزی الكترود، پودر آهن موجود در سرباره نيز وارد حوضچه شده و به حجم مذاب بیش تر مي شود؛ از اين رو، پديدة افزايش بازدهي كه به آن اشاره شد رخداد مي افتد. ز: تشکیل سرباره دیتا و لذا واکنش های سرباره و فلز مذاب را خوا هیم داشت که این امردر تصفیه ناخالصی ها از حوضچه مذاب امداد خواهد کرد . ب :کیفیت محل جوش:چنا نچه فا صله ریشه درز اتصال باز باشد باید از الکترود های معلوم و معینی که سرباره حجیم ساخت می کنند استعمال کرد . همین نوع الکترود جوشکاری را می اقتدار اساسی جریان متناوب یا این که ac جوشکاری کرد. آرم چهارم در گونه های الکترود جوشکاری که می تواند یکی از ۷ اعداد ۰ یا ۱, ۲, ۳, الکترود استیل حسینی ۴ ,۵ ,۶ باشد، معرف خصوصیات گرده جوش و نیز نوع جریان میباشد. در آیتم بقیه الکترودها از علامت اختصاری محصول مغزی آنان استفاده می شود. الکترودهایی حیاتی علامت اخیر ۳ جزو مالامال مصرف ترین کدها می باشد .درجه دشواری از تیم صفر و یک کمتر است اما از گروه ۲ عمده است. معمولا در جوشکاری قطعات ظریف از همین الکترود استعمال نمی شود البته در قطعات ریخته گری و برخی صنعت های کاربرد این الکترود بیشتر است.

حتما بخوانید:
سیستم تحویل داروی نانوذرات برای درمان اختلالات مغزی ایجاد شده است - ScienceDaily