بطور مثال می قدرت کلید شماره 1 ریموت را براي اکران خروج از منزل چنین تعریف کرد : تمامی روشناییها و کولر خاموش، دزدگیر فعال، گاز دارای قطع و برگه کلید ها قفل شوند. شیر برقی گاز: حساس نصب همین شیر در ورودي اهمیت گاز واحد می اقتدار از داخل و یا بیرون منزل به وسیله دستگاه BMS آن را در دست گرفتن کرد. البته همینطور است. یعنی برق به جاي فیوز مینیاتوري از سیم کشی خانه هوشمند دستگاه BMS به کلید اتاق، و از آنجا به چراغها رفته هست و ولی فاز ورودي همگی کلیدها یی که ممکن می باشد در یک اتاق داشته باشید دارای نیز یک عدد بوده و حساس قطع این فاز همه چراغها خاموش می شوند . لذا لازم هست پاره ای در خصوص فلسفه این نوع توزیع برق در خانه هوشمند تفسیر بدهم .تصور کنید درصورتیکه به عامل این‌که چراغها تمامی بصورت اتوماتیک روشن میشوند، کلیدهاي برق را حذف کنیم چه اتفاقی خواهد شرکت های فعال در زمینه منزل هوشمند افتاد؟ عملاً به هیچ مشکلی عکس العمل نخواهیم کرد و چراغها توسط BMS پر‌نور و خاموش می شوند، اما یک نگرانی از طرف مشتری وجود دارد و آن هم اینکه، اگر دستگاه BMS در گیر خلل شود چه باید کرد؟ بطور مثال هنگامی نیاز دارید چراغهاي یک اتاق بصورت مستقل از بقیه اتاقها با ورود شخص واضح شود، بایستی برق روشنائیها این اتاق از تابلوي BMS جداگانه کشیده شده باشد. اعلام سرقت: دستگاه BMS مجهز به یک سیستم اعلام سرقت پر ظرفیت می باشد که هر کدام به رخ جداگانه می تواند فعال یا غیر فعال شود. درحالیکه میتوانید به جهت منزل خود یک سیستم اعلام سرقت تنظیم کنید، خانه هوشمند می تواند امنیت بیشتری را به جهت شما تامین کند. به جهت شروع میتوانید به خودکارسازی کارهایی فکر نمایید که قبلاً به طور معمول آن‌ها را انجام میدادید. برای مثال جاروبرقی رباتی رومبا (Roomba) یک عدد از این موردها است. می دانید که همگی چراغهاي یک خانه هوشمند بصورت اتوماتیک و بدون نیاز به زدن سوییچ به محض ورود فرد پر‌نور و پس از خروج مجدداً بصورت خودکار خاموش می شود . پس از توضیحات فوق، این سوال براي شما پیش می آید که اهمیت این روش توزیع کلی برق، به چه صورت روشنائیهاي یک اتاق توسط دستگاه BMS در دست گرفتن می شوند درحال حاضر آنکه ممکن میباشد در این اتاق گزینه حیث بیش از یک پل روشنایی داشته باشیم، البته هنگامی در اتاق سوییچ تعبیه می کنیم زمانی سوییچ جدا میباشد هیچ چراغی به وسیله دستگاه نمی تواند روشن شود؟

ایندکسر