نکته همین جاست که بدون شک لباس را به خوبی آب بکشید تا در تار و پود پارچه اثری از مواد شوینده باقی نماند. لباس نوزاد دارای پارچه های مختلفی تولید و عرضه می شود ولی می بایست صد رد صد در حیث داشت که پوست کودک دلبندتان به نوع خاصی از پارچه ها، واکنش آلرژی پوستی نشان ندهد. پوست آسیبپذیر و نخ نما نوزاد، ممکن است در برعلیه مواد شوینده شیمیایی واکنش نشان دهد و سالمی بچه به خطر بیفتد. چون لباسها قبل از خرید کردن بارها دستبهدست شدهاند و ممکن میباشد آلوده و کثیف باشند. همینطور سفارش میشود به جهت لباسهای کودکان، از شویندههای مایع به کارگیری کنید، چون سریعتر از پودرهای جامع از الیاف لباس قطع میشوند. در این بین، لباسها مهم متعددی دارا هستند چون مستقیم اصلی طفل در تماس هستند و آلودگی زیادی جذب میکنند. همچنین لباسهای بچه طبق معمول الیاف نازکتری دارند و شستشوی مناسب سبب ساز می گردد لباسها تغییر و تحول رخ ندهند و قدمت بیشتری داشته باشند. نوزادان و کودکان پوست نرمی دارا هستند و به این خاطر به لباس های قابل انعطاف و لطیف نیاز دارند. از گزاره قسمت هایی که قابلیت و امکان جراحت رساندن به نوزادان را دارد، دکمه های کوچک، ربان، نگین های کوچک و تکه های قابل کنده شدن می باشد. گاهاً در شروع بازه زمانی بارداری اقدام به خرید کردن لباس های اکثری انجام می دهند که عملا آنگاه از یک مدت کوتاهی بسیاری از آنها بی استفاده خواهد شد! در سال ۱۳۹۱ اولی شعبه ی بی سی سی در تهران، مرکز خرید به دنیا آمدن نور افتتاح گردید . لباس نوزاد نباید تنگ و چسبان باشد چون لباس های تنگ منجر تعریق می شوند و علاوه بر این نوزادان در این گونه لباس ها احساس ناراحتی می کنند. در این مطلب میتوانید اصلی نکاتی زمان خرید لباس کودکان و موردها ایمنی در گزینه لباس نوزادان و نوپا آشنا شوید. طرز شستشوی لباسهای نوزادان و کودکان حساس بزرگسالان گوناگون است. وقت شستشو جورابها و لباسهای ریز را در یک کیسهی توری قرار دهید. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد لباس نوزاد گرم بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر