همچنین مشاوران ما به شکل تخصصی همواره پاسخگوی بیماران، ارگان های دولتی و خصوصی و مراکز درمانی می باشند. بازارهدف شرکت کلینک های درمانی کوچک تا بزرگترین مرکزها درمانی و آزمایشگاهی را شامل می شود. از این رو، نیز می توانند در بیمارستان و مرکز ها درمانی، و نیز به جهت استفاده در خانه تهیه و تنظیم شوند. حادثه مبارکی بود که طی سال های گذشته در زمینه تجهیزات طبی بیمارستان شاهد بودیم . تجهیزات درمانی هر گونه وسیله طبابت یا ابزاری است که به جهت درمان یک بیماری مختص طراحی شده است. کاربرد آن به جهت تزریق دارو، مایعات و بقیه موردها درمانی به سیستم گردش خون مریض است. برنامه شیمی درمانی بسته به دسته سرطان و میزان پیشرفت آن، نوع شیمی درمانی، واکنش تن بیمار به شیمی درمانی و هدف از درمان به همین روش تجهیزات طبابت غرب کشور‌ایران تبریز میتواند متغیر باشد. تجهیزات تشخیصی هر مدل دستگاه یا ابزاری است که در بیمارستان، و تنها حساس هدف تشخیص وضعیت مریض کاربرد دارد. مهم استفاده از این دستگاه میتوان نشانه ها مهم مریض را تماشا کرد، علائمی زیرا ریتم قلبی، فشار خون و مقدار اکسیژن خون را در اختیار ما قرار میدهد. به گزارش مفدا تهران، معاونت درمان، این جلسه در راستای بررسی نیازسنجی دستگاه فروزن سکشن و ویدئو لارنگوسکوپ، حساس حضور مهندس لطفی، رئیس تیم تجهیزات پزشکی معاونت درمان؛ مهندس فرشاد، کارشناس تجهیزات طبی معاونت درمان؛ پزشک مشهدی ملک، متخصص مسئول معاونت توسعه؛ دکتر معالج اسدی، مسئول بخش پاتولوژی بیمارستان فارابی؛ پزشک صدرالسادات، مدیر مجموعه بیهوشی بیمارستان فارابی ؛ پزشک معالج گودرزی، عضو تیم بیهوشی بیمارستان فارابی و مهندس شمس و نصریان از گروه تجهیزات طبی بیمارستان فارابی روز سه روز شنبه 19 بهمن 1400 در خصوص نیازسنجی و خرید دستگاه های درخواستی برگزار شد.

ایندکسر