اجرای 3000 طرح اشتغال برکت در آبزی پروریمحمد ترکمانه گفت: امسال اجرای 3000 طرح اشتغال زایی جامعه محور با ظرفیت 9000 شغل مستقیم و غیرمستقیم در آبزی پروری در دستور کار است.

وی به جانمایی این طرح ها در استان های ساحلی شمالی و جنوبی اشاره کرد و ادامه داد: برای امسال شهرهای گمیشان در استان گلستان و قارون در خوزستان با توجه به وجود امکانات و ظرفیت های لازم برای اجرای طرح های آبزی پروری در اولویت هستند. .

به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، کل سرمایه گذاری برای راه اندازی 3 هزار طرح هدفمند اشتغالزایی آبزی پروری 6 هزار میلیارد ریال است.

ترکمانه در تشریح اقدامات قبلی در حوزه آبزی پروری گفت: تا پایان سال گذشته 2700 طرح اشتغالزایی در این حوزه در استان های ساحلی کشور با سرمایه گذاری 4000 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی با تاکید بر اولویت طرح های اشتغال زایی آبزی پروری گفت: بنیاد برکت از سال 1398 راه اندازی طرح های اشتغالزایی آبزی پروری را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد.

مدیرکل بنیاد برکت تاکید کرد: حمایت و ارائه طرح های تولید آبزیان در مدل های پرورشی در قفس و قلم در استان های دارای دریا به صورت ویژه انجام می شود.

ترکمانه یادآور شد: با توجه به اینکه کشور دارای دریا در شمال و جنوب است و پتانسیل های زیادی در استفاده از ظرفیت دریاها از جمله صنعت آبزی پروری، گردشگری دریایی و صنایع وابسته در قالب موضوع دارد. «اقتصاد دریایی» بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد.

وی ادامه داد: بنیاد برکت با در نظر گرفتن ظرفیت و پتانسیل فوق العاده در شمال و جنوب کشور و با تحقیقات گسترده و آسیب شناسی کارشناسی، طرح توسعه کسب و کار را اجرا و زنجیره تامین آبزیان استان های ساحلی را تکمیل کرد.

حتما بخوانید:
درباره شرکت فاراتل

مدیر کل بنیاد برکت در پایان تاکید کرد: طرح توسعه کارآفرینی و تکمیل زنجیره تامین فرآورده های آبی در تمامی استان های کشور که در مجاورت دریا هستند اجرا شود.