وقتی تلویزیون بازی فوتبال پخش میکند، هیچ چیز حتی تلاقی آن اهمیت وقت خبر یا این که تایم ها فقاهتی و قدسی موجب جدا گزارش و مانع پخش آن نمی شود. اما اتفاق افتاده میباشد که در رادیو و تلویزیون مسابقه پایانی کشتی یا این که والیبال پخش می شده می باشد که یک یا این که دو دقیقه باقیمانده به اتمام مسابقه برنامه قطع شده و به جای آن آگهی تجارتی یا این که صداهایی مشابه موسیقی پخش کرده اند و پروا نداشته اند که صدها هزار یا میلیونها تماشاگر تا چه میزان از این بی ذوقی و بی باکی و تحکّم غمگین می شوند و در برابر آگهی بازرگانی یا این که هر چیز دیگر که پخش می شود عکس العمل های منفی نشان می دهند. پس رعایت عشق و اعتنا مردمان آن اهمیتی که معمولاً می پندارند، ندارد و تبعیض دربین ورزشهایی که اسم بردیم علامت آن هست که شکافت فوتبال از جای دیگر است نه به ملاحظه علاقه ای که مردمان به آن دارند. در این نسبت خیر فوتبال از تلویزیون بی نیاز بود و نیکی تلویزیون میتوانست و می تواند از فوتبال دیده بپوشد. ولی هنگامی به فوتبال می اندیشم می بینم که این بازی، بازی تجاوز و دفاع، اعمال قهر و پیروی از قانون، بیرحمی و جوانمردی، طغیان و اطاعت، بضاعت و توان و ناتوانی، خنده و زاری و شور و غم است. فوتبال کتاب داستان و شعر عالی نیست ولی نمی اقتدار و نباید گفت: نظیر بهترین اطلاع رسانی های تبلیغاتی، شعر بی مضمون‌ و یاوه است. ولی چنانچه مردم به فوتبال عشق و علاقه نداشتند نمی توانستیم از دارای و شأن آن در زمانه کنونی بگوئیم ولی این علاقه به جایگاهی که فوتبال در زندگی ما دارد گشوده می گردد. من فعلاً نمی گویم که همین تمنی، تمنای محال است. حتی بسکتبال و تنیس که در بازار جهانی پول و تبلیغات جایگاهی دارند، سهم شان در خبر روزنامه و رادیو وتلویزیون قلیل و قلیل است. به این ترتیب رأی، فوتبال کارگشای جهانی میباشد که در میان دوستی و نبرد و آزادی و قهر و صلح و آشتی و کین توزی بسر می برد و تمنی دارد که به مدد فرهنگ وتمدن از این وضع و اوضاع بیرون شود. عادل فردوسی پور در گفتگو کلیدی برنامه تی وی پلاس درباره گزارش لیوان جهانی ۲۰۲۲ قطر گفت: ترجیح می دهم فعلاً به سکوتم ادامه دهم تا ببینیم چه می شود. تا آنجا که رادیو و تلویزیون و روزنامه های آمریکا نیز در بخش خبرها ورزشی تمام یا این که بیشتر صفحات و وقت خبر ورزشی را به فوتبال اختصاص میدهند. پس برای این‌که مقام و اساسی فوتبال را بشناسیم می بایست بیندیشیم و تحقیق کنیم که چرا فوتبال تا این اندازه گزینه عشق و علاقه مردمان در سراسر عالم است. دنیایاقتصاد: در شرایطی که خیلیها سراغ علی خالو را میگیرند، همین اسطوره کشورمان بار دیگر تاکید کرد ممنوعالکار نمیباشد و سازه به میل خودش از فوتبال حاشیه گرفته است. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت اخبار فوتبال کشور ایران و جهان.

ایندکسر