امکان صدور کارت ملی هوشمندهاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال کشور درباره مدت اعتبار کارت های هوشمند ملی گفت: مدت اعتبار برخی از کارت های ملی (7 سال) به پایان رسیده است.

وی تصریح کرد: سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر مهلت صدور کارت هوشمند ملی را تمدید کرده است و یکی از دلایل اصلی این موضوع بررسی کارت ها است تا اگر بخواهیم کارت های جدید صادر کنیم، کارت هایی باشد که قابل اجرا باشد. صادر شده از هر کشوری برای کمک بیشتر.

کارگر در پاسخ به این سوال که آیا سازمان ثبت احوال کشور برنامه ای برای صدور کارت ملی هوشمند جدید دارد یا خیر، گفت: در حال حاضر در حال بررسی، بازخوانی و مطالعه هستیم و اگر به کارت های هوشمند ملی فعلی برسیم، در غیر این صورت این کار را ادامه خواهیم داد. ، در صورت نیاز تغییراتی خواهیم داد، البته تحقیقات در این زمینه در حال انجام است.

حتما بخوانید:
عوارض ریمل بر روی سلامت چشم

دیدگاهتان را بنویسید