انواع و کاربرد دمپر هوا

سیمپیچی دمپر از یک مدار اتصال کوتاه تشکیل شده که درون کفشک قطب قرار میگیرد. ارتباط دربین قفسهای دمپر، به وسیله تسمههای مسی قابل انعطاف و یا از شیوه بدنه قطب و روتور ریم، انجام می‌گردد (نوع بسته یا باز). دسته بسته و یا گشوده قفس دمپر اهمیت توجه به مقدار راکتانس زیرگذرای (Sub-Transient) خواهش شده از طرف مشتری انتخاب میشود. گاهی اوقات دمپرها به صورت نیمه گشوده و بسته کار می کنند، مثل دمپر هوای محل ورود احتراق مشعل ها در گنجایش های خانگی و یا این که دمپر دستی داخل شومینه که به وسیله یک اهرم قابل در اختیار گرفتن بصورت دستی تهیه می گردد. اما دمپر هوا بُر یک کاغذ ی حجم دار نیم هلالی که تمام مساحت داخلی کادر دمپر هوا را اشغال می نماید و باعث مسدود شدن یا تهیه و تنظیم هوای عبوری از دمپر هوا بُر می شود . دمپر هوا بُر نیز به رخ دستی و نیز به صورت موتوری ایجاد دمپر ولو می شود . 4.5 متر کارگزاری می شوند و در شرایط نرمال همین دمپرها در حالت گشوده هستند. جهت جریان بگونهای میباشد که در موقعیت اندک بودن شتاب واحد، گشتاور عجله دهنده و در شرایط بیشتر بودن سرعت، گشتاور ترمزی در واحد تولید مینماید. 2) دمپرهای دود: دمپر های دود وظیفه مکش هوای آلوده و کثیف در وضعیت اظطراری (Emergency Situation) را دارا می باشند و در شرایط وضعیت عادی بسته می باشند. از همین مدار اتصال کوتاه شده در موقعیت کارایی نرمال ماشین، هیچ جریان گردشی عبور نمیکند. شرکت صنعتی رحمتی انواع دمپرهای صنعتی را فارغ از هیچ محدودیتی در خصوص ترازو ساخت و عرضه میکند. دمپر دستی به وسیله نوع ای که در خارج نتورک قرار داراست میچرخند و به جهت موازنه هوا و انجام تنظیمات آیتم استعمال قرار می گیرند. در رخ پیدایش حریق و ایجاد اتش سوزی در ایستگاه همین مجموعه از دمپرها باز شده و کلیدی بلعکس کار نمودن رشته محوری دود را از درون سیستم به بیرون جهت دهی می کنند. نوع پره متقابل برای تهیه و تنظیم دبی کاربرد دارد زیرا نمودار تغییرات دبی بر حسب بازشو دمپر نسبتاً خطی می باشد. درصورتیکه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه دمپر پروانه ای لطفا از برگه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
اطلاعات مرد تنبل به لباس بچگانه