تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)

صداقت یک عدد از ویژگیهای اخلاقی بهترین نماینده قانونی است. صداقت موجب میشود، تا موکل از سعی نماینده قانونی خواه نتیجه دلخواه را در پی داشته باشد یا خیر، رضایت داشته باشد. تمامی ساله از یکم تا هشتم اسفند ماه پاسداشت هفته وکیل مدافع است. اخلاق و رفتار حرفهای ایجاب می‌کند که وکیل در هر حوزهای در زمان پذیرش وکالت، تمامی جوانب عمل را توضیح دهد، حدود اختیارات خود را در پرونده به جهت موکل واضح سازد، قرارداد حق الوکاله حساس موکل به امضا برساند، موکل را از همگی روند رسیدگی، به موقع آگاه سازد و تمام کارایی خود را در جهت احقاق حق موکل انجام دهد. وکیل، در تصویب دادخواست یا گلایه حساس علم خویش موجب می‌شود که دعوی به استدلال صورت رد نشود و یا این که اهمیت نسبت دادن درست و به موقع به مواد رسمی راه پرونده را هموار میسازد. بی شک، بهترین وکیل کسی میباشد که از سواد علمی بالایی برخوردار باشد تا بتواند هم مشاوره حقوقی درستی را به موکل خویش ارائه دهد و هم در مراحل مختلف پرونده از ثبت دادخواست تا تهیه و تنظیم لوایح و شرکت در جلسات رسیدگی و انجام کارها پرونده بازدهی مناسبی داشته باشد. بهترین نماینده قانونی کسی هست که به جای قبول پرونده در دعاوی متفاوت که به طور معمول حساس درصد موفقیت تحت ملازم است، مطالعات خود را در حوزه مختص عمق داده و اساسی قبول پرونده در یک راستا نظیر خانواده، مالی، ملکی و کیفری، تجربه خویش را ارتقا دهد. برای اخذ مشاوره و پاسخ سوال ها خود در زمینه های متعدد حقوقی می توانید با مجموعه حقوقی و مالیاتی سیده نسیم سلطانی حسینی در ارتباط باشید. در همین زمینه در دستمزد لبنان در ماده 818 قانون عقود این مملکت چنین مقرر شده است: «مرگ موکل یا این که تغییر اهلیت وی، موجب سقوط وکالت وکیل وی و نماینده قانونی توکیلی او میشود مگر در دو مورد: اول- در موردی که وکالت داده شده در جهت مصلحت وکیل باشد یا در جهت مصلحت غیر. اما اهمیت وجود همین در مواقعی که وکالت به جهت تضمین انجام تعهدی داده می گردد و یا این که مدلول آن فروش کالا یا انتقال حق است به استناد حقی که به جهت وکیل ساخت می گردد حساس فوت نقطه نهایی نمییابد. به این شکل که وکالت اهمیت صرف ارادۀ موکل پایانیافته و وکیل و ثالث بی خبر از همین موضوع مبادرت به انجام معاملهای اساسی مورد قضیه گزینه وکالت میکنند. بر اساس نظری که وکالت را بهوسیلۀ اراده صرف موکل انتها یافته میداند، اقدام آن ها فضولی محسوب می گردد و اگرثالث بر گزینه وکالت اشراف یافته باشد، غاصب محسوب وکیل خوب کرج میشود. در صورتی که از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه وکیل گذرنامه کرج لطفا از صفحه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
اهداف آزمون و نحوه بررسی موضوعات ریاضی