توسعه میکروسکوپ جراحی

[ad_1]

متخصصان توضیح می دهند که چگونه میکروسکوپ های جراحی در تنظیمات نوری کمی متفاوت اصلاح می شوند و به روش های تصویربرداری خاص و سیستم عامل برای کاربردهای مختلف جراحی مجهز هستند.

[ad_2]

منبع: unbox-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>