[ad_1]

متخصصان توضیح می دهند که چگونه میکروسکوپ های جراحی در تنظیمات نوری کمی متفاوت اصلاح می شوند و به روش های تصویربرداری خاص و سیستم عامل برای کاربردهای مختلف جراحی مجهز هستند.

[ad_2]

منبع: unbox-news.ir

ایندکسر