حیوانات خانگی ، تاچ و COVID-19: چرا دوستان خزدار ما نجات غریق هستند

[ad_1]

یک مطالعه جدید نقش نجات حیوانات خانگی در سال 2020 و دلیل اینکه دولتها باید کنار بنشینند و به این موضوع توجه کنند را بیان می کند.

[ad_2]

منبع: unbox-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>