به طور معمول دو گونه دوزینگ پمپ به جهت تزریق کلر و اسید وجود داراست که عملیات کلرزنی را به توجه انجام می دهند. همین دوزینگ پمپ از پمپهای سری DLX MA/AD اتاترون هست که دوزینگ پمپهای آنالوگ هستند و به صورت دستی میتوان آنها را در نرخ جریان ۰ تا ۲۰٪ و ۰ تا ۱۰۰٪ حیاتی بهرهگیری از ولوم دو کاره به عمل برد. بهطور کلی دوزینگ پمپهای مورد استعمال در صنعت حیاتی دبی پایینی هستند. به طور کلی از پمپ های پلانجری به جهت تزریق دبی های قلیل و فشارهای بالا به کار گیری می شود. دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها در گونه های گوناگون تقسیم بندی شده و به طور کلی محدوده گنجایش ۰٫۰۶ تا ۱۰۰۰۰۰ لیتر بر ساعت را تا فشارهای فراتر از ۳۰۰۰ توشه پوشش می دهند. هرچند در موردها یگانه سازندگان دوزینگ پمپ بنابر سفارش دوزینگ پمپهایی دارای ظرفیت بالا تولید میکنند. دوزینگ پمپ DLX-MA/AD 5-7 اتاترون اساسی دبی ۵ لیتر بر ساعت در فشار ۷ بار به جهت تزریق محلولهای شیمیایی نظیر کلر (استفاده به تیتر کلرزن) و اسید مطلوب میباشد. دسته پیستونی بر خلاف دیافراگمی در دبی زیر و فشار بالا مطلوب دوزینگ پمپ امک میباشد. این دوزینگ پمپها در انواع و مکانیزمهای متفاوت از پاراگراف دوزینگ پمپ دیافراگمی، دوزینگ پمپ پیستونی ودوزینگ پمپ مارپیچی و دوزینگ پمپ پرستالتیک(غلطکی) حساس متریالهایی از قبیل :ST316,PE,PTFE,PVDF و … گونه های : مترینگ پمپها حیاتی توجه به دسته کاربری ، دامنه دبی و فشار مورد نیاز در اشکال : دوزینگ پمپ سلونوئیدی ، دوزینگ پمپ موتوردار دیافراگمی و پیستونی ، دوزینگ پمپهای پروسس، مطابق استاندارد API 675 ساخته می گردند. متریال: حساس اعتنا به گونه سیال و خورندگی، دما ، فشار تزریق در گونه های ذیل موجود می باشد. طراحی گذرگاه سیال و متریال آن اهمیت دقت به خدمت کاری پمپ و خصوصیات سیال معین می شود. 1- همواره فشار کاری پمپ بایستی از فشار محل تزریق به میزان 10% بیش تر باشد.

ایندکسر