ساخت عایق الکتریکی نانویی در دانشگاه علوم پزشکی بابل – خبرگزاری مهر

نوار الکتریکی کامبریک گاهی تایم ها به جهت سیم کشی و اتصالات چسب به سمت بالا اعمال می شود، قبل از این که لایه های بیشتری از انواع نوارهای مقاوم در برابر دی الکتریک بالای آن بیشتر شود. مواد عایق پلیمری باید به جهت آزمایش پلاستیک کامپوننت برای خواصی مثل جايگاه شعله (UL94 ، UL746) ، مقاومت در برابر قوس (HAI ، CTI) ، مقاومت در برابر احتراق سیم داغ (HWI) و شاخص حرارتی نسبی (RTI) انجام شود. پلیتترا فلوئورو اتیلن پلیمری ترموپلاستیک کلیدی وزن ملکولی فراوان بالاست، که اتمهای فلوئور و کربن آن اصلی پیوندهای مضاعف محکم بهیکدیگر متصل میباشند. اهمیت اعتنا به ترقی روز افزون صنعت های در کشور، نیاز به سرمایهگذاریهای درخور در بخش تامین قطعات و لوازم اول و جانبی صنایع، حساس تکیه بر مهارت و دانش فنی متخصصین داخلی وجود دارد، تا سیر صعودی واردات بیرویه محصولات بیکیفیت خارجی و خروج ارز از مرزو بوم مهار، و به معنای واقعی واژه و کلمه در مسیر “خودکفایی” میهن در بعضا صنایع، قدم برداشته شود. این مولکول دشوار مهم نام تجاری تفلون و آرم اختصاریP.T.F.E ، حیاتی دقت به خواص پلاستیکی فراوان آن، نظیر مقاومت در حرارت بالا، مقاومت در علیه عامل ها شیمیائی، حلالها و در برابر چسبندگی، خاصیت دیالکتریک بالا و غیر سمی بودن، اساسی کاربردهای گستردهای میباشد. که از این میان، مصرف تفلون بهشکل گسکت، از باقی عایقها پیشی گرفته است، بهگونهای که پیشبینی میگردد در صنعت مدرن، مشکلات جدی در زمینه تامین واشر به جهت کاربردهای قابل اعتنا آن در محورهای چرخنده شیرهای برقی، نیروگاههای حرارتی و صنعت های غذایی تولید خواهد شد. بعضی از پدیده های روز به روز ما مهم استعمال از رسانایی و عایق ماده قابل توصیف است. از گزاره در حوزه عایقهای الکتریکی ماده فراوان اهمیت ارزشی بهشمار میرود. در این زمینه ، از آنجا که هر ماده به برهان همزن حرارتی ، دست کم یک الکترون آزاد دارااست ، هر ماده یک هادی است. این دستگاه به جهت مقاومت در برابر قرار گرفتن طولانی مدت در برابر دمای 130 تا 200 مرتبه سانتیگراد طراحی شده میباشد و همینطور از لحاظ مکانیکی مقاوم می باشد و در برابر ترکیدگی حاشیه و بریدگی استمرار عالی کاربرد عایق الکتریکی دارد. در بعضی موارد جریانات رسانش از روش ابزارآلات مضاعف اهمیت میزان گیری می شود و مناسب آزمایش میباشند تا شایستگی عایق را به جهت به کار گیری در سرویس تعیین کنند.

حتما بخوانید:
لباس بچگانه میانبر - آسان رویکرد