بدین ترتیب برای خرید کردن یک سیستم صوتی خانگی حرفهای قبل از مقایسه قیمت، اساسی متخصصین و مشاوران این زمینه سخن نمایید. یکی از درخواستهایی که اکثر زمان ها مطرح می شود، توصیه یک سیستم صوتی برای ماشین می باشد و اینکه به چه صورت کلیدی دقت به دارایی ای که دارم بهترین سیستم صوتی ممکن آمپلی فایر ساب ووفر را خرید کردن کنم. با دقت به برندها و مدلهای متفاوت از گونه های سیستمهای صوتی موجود در بازار، مطلقا میتوان یا باند اهمیت به عبارتی بها و میزان مرغوب بودن پیدا کرد که سازش بیشتری مهم محفظه رستوران دارد. لذتی است که خانواده شما اهمیت دیدن یک فیلم و گوش دادن به یک قطعه موسیقی کسب خواهد کرد. زمانی صدا دارای کیفیت خوب به گوش ما می رسد که از یک سیستم صوتی خانگی حرفهای ایجاد شود. آمپلی فایرها که بر مبنا کارشان بالا باعث بالا بردن کیفیت صدا می شوند علاوه بر آن باعث می شوند که میزان نویز ئر صداهای بلند قلیل شود. باندهایی قدرتمندی که بضاعت ساپورت آمپلی فایر را دارند: به همین مضمون‌ که این باند ها بضاعت اتصال به آمپلی فایر را دارا‌هستند و کیفیت آنها بالاتر از باندهای ساده است. عموما سیستم HTiB با اسپیکرهای کوچکی هستند؛ ولی تعدد این اسپیکرها به ساخت صدایی فراگیر امداد زیادی میکنند.- ساندبارها سیستمهای کارآمدی میباشند قیمتی از ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار دارند. سیستمهای صوتی خانگی دیتاها فنی متعددی دارند که در نوشته اسپیکر ایستاده درمورد آن اکثر حرف کردیم. یعنی شما بایستی این سیستم را طوری طراحی نمایید که اگر شخص میخواهد کلیدی یکی از از سولهها حرف کند، باقی اشخاص و بخش اداری، صدا را نشوند و بدین ترتیب اختلالی در عمل اشخاص دیگر پیش آمپلی فایر سونی نیاید. حالت مکانی در گزینه مدیر سیستم صوتی مخصوصاً هنگامیکه در زیر تلویزیون قرار می‌گیرد می بایست فاصله کافی داشته باشد.

ایندکسر