گازهای پایین فشار از مسافت دربین جداره سیلندر و پیستون عبور کرده و به شیار حلقه پیستون می­رسند. یکی از از دلایل عبور این گازها وجود دهانه حلقه می باشد که اندکی نشت گاز را قابلیت و امکان پذیر می کند همچنین فشار احتراق در شروع حرکت ممکن می باشد به حدود 6900 کیلو پاسکال برسد. اشاره کرد. درواقع از در بین همه نرم افزار ها آن دسته که به طریق CFD حرکت گاز باطن لوله ها را باز‌نگری می کند از اهمیت بیشتری برخوردار است. مراحل های موجود در لوله های هدرز را می توان به امداد قوانین مربوط به گازها (گازهای ایده آل ومختلط) توجیه کرد. ضروری به ذکر می باشد برای جور بندی هدرزها،شرکت های تولید کننده آن‌ها را به صورت ترکیب عددی معرفی می کنند که بسته به شکل ظاهری آنان نامگذاری می شوند. به این ترتیب در اختیار گرفتن فشار بازگشتی در وحله نخستین والبته طرز انتقال گرمای موجود در درجه بعدی دوچندان حائز اهمیت است. را ندارد. پیستونها قلب یک موتور احتراق میباشند و می بایست در در مقابل نیروهای حاصل از انفجار در موتور و تغییرات دمایی تا 1000 درجه سانتیگراد مقاومت کنند. درصورتیکه به زبان مهندسی ابلاغ کنیم، در خودرو وظیفه هدرز در سیستم اگزوز،کاهش مقاومت هوا یا این که همان فشار بازگشتی و ارتقا بازده تراکم در موتور است. درحقیقت می اقتدار گفت،درهدرز برای هر سیلندر یک خروجی منحصر بفرد در حیث گرفته شده تا فورا پس از اشتعال و بالاآمدن پیستون در سیلندر،گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت موجود در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر خارج شده و نسبت به مانیفلد چدنی معمولی،این کار سریعتر و آسانتر انجام می شود که البته در خنکسازی موتور هم بی اثر گذاری نیست. در واقع پس از مدلسازی ظاهری لوله ها، بررسی دینامیکی جریان سیال موجود در لوله انجام می پذیرد و همه متغیر های مفید در خلق و خوی سیال، بدون به کار گیری از ابزار های متفاوت قابل میزان گیری هستند. مهم CFD می توان نرخ انتقال حرارت، نرخ جریان سیال عبورکننده،افت فشار و تحلیل گرمایی به منظور تعیین توزیع دما و همچنین شار حرارتی موجود را که به مواد استعمال شده در ایجاد هدرز ها بستگی دارد، باز‌نگری نمود. درصورتیکه همین میزان بیش از حد باشد مایع نمیتواند در مجراها به صدق جریان پیدا کند و در عاقبت راندمان همین سیستم به جهت خنک کردن موتور نماید شده و کمتر پیدا می کند. برای مثال در شکل 3-الف یک هدرز 1-4 را بازدید می کنیم،که عدد سمت چپ تعداد محل ورود و عدد سمت راست خروجی هدرز را ابلاغ می کند که ولی همواره به 1 ختم می شود. جهت افزایش اقتدار تولیدی موتور ، تعداد سیلندر ها هم افزایش و بر اساس آرایش و تعداد سیلندر ها ، تعداد پیستون ها گزینش می گردد . در واقع این تعداد لوله ها و طریق اتصال آن ها به یکدیگر هست که آن را نامگذاری می کند. شیار در دست گرفتن روغن با ترک هایی می باشد که می تواند روغن اضافی را به راحتی به باطن میل لنگ تخلیه کند. وظیفه حساس تسمه تایم تولید هماهنگی بین میل لنگ ،میل سوپاپ و سوپاپ piston 3 ها می باشد. البته در شکل 1، هدرز در دو سطح وظیفه خویش را انجام می دهد که طی آن،ابتدا 4 لوله ورودی به 2 لوله و در غایت همه به یک لوله تبدیل می شوند. در این وضعیت در کورس دانسیته فشار گاز در حال دانسیته به پله داخلی نیرو اعمال کرده و باعث می شود که حلقه اصلی نیروی بیشتری به جداره سیلندر چسبیده و عمل آب بندی را خوب تر انجام می دهد. این عمل به این معنی که سوق دهی و خارج کردن گاز های ناشی از احتراق، در اکثر خودرو های امروزی به وسیله مانیفلد ها انجام می گردد. همانطور که می دانیم در موتور های احتراق داخلی ، دود حاصل از احتراق در سیلندر ها باید خارج گردد تا سیکل احتراق مجددا اهمیت مکش هوای تازه به درون سیلندر ها تکرار شود. فرسایش شعاعی پیستون میتواند منجر به جراحت دیدن سیلندر و یا بوش سیلندر شود. II. افزایش فشار بازگشتی، میتواند عملکرد توربوشارژر را پایین اثر گذاری قرار دهد. اما مقدار این اثر گذاری به سیستم تغذیه هوای اتومبیل ها بستگی دارد. اما موتور سیکلت هارلی داویدسون موتور ۲ سیلندر به صورت v دارد. در آغاز یک بررسی کلی در رابطه حیاتی عملکرد سیلندر و پیستون خواهیم داشت. در سرانجام سرعت در موقع حرکت به باطن بیشتر از سرعت در موقع حرکت خروجی می باشد. در نتیجه سبب ساز مصرف سوخت بیشتر و ساخت CO بخش اعظم و همینطور بالا رفتن دمای گازهای خروجی می شود. در سرانجام قدرت خروجی بخش اعظم در دسترس خواهد بود. I. مهم وجود فشار بازگشتی، موتور خودرو بایستی گازهای خروجی را تا حد بیشتری فشرده کند که همین مستلزم صرف فعالیت مکانیکی اکثر و یا به عبارت دیگر به ارزش توان خروجی کمتر است. طراحی و تولید قطعات نیروگاهی حیاتی توان جوانان ایرانی افزون بر صرفهجویی ارزی، گام مهمی در مستقر سازی علم صنعت الکتریسیته پیستون خودرو سنگین مملکت است. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط کلیدی پیستون لاستیکی وب سایت خویش باشید.

ایندکسر