محققان سنت جود مطالعه می کنند که چگونه سیگنال های ارسال شده توسط عضله اسکلتی بر مغز تأثیر می گذارد – ScienceDaily


چگونه اعضای مختلف بدن ارتباط برقرار می کنند؟ محققان سنت جود در حال بررسی چگونگی تأثیر سیگنال های ارسال شده توسط عضله اسکلتی بر مغز هستند.

این تیم در حال بررسی مگس های میوه ای و مدل های مدرن سلول های مغزی به نام اندامک است. آنها بر روی سیگنالهایی که عضلات تحت استرس می فرستند متمرکز شدند. محققان دریافتند که سیگنال های استرس به آنزیمی به نام آمیرل آمیلاز و محصول آن ، دی ساکارید مالتوز متکی هستند.

دانشمندان نشان داده اند که تقلید از سیگنال های استرس می تواند از مغز و شبکیه چشم در برابر پیری محافظت کند. سیگنال ها با جلوگیری از تجمع مواد پروتئینی تاج خورده نامناسب کار می کنند. یافته ها حاکی از آن است که تطبیق این سیگنالینگ می تواند به طور بالقوه به مبارزه با شرایط تخریب عصبی مانند زوال عقل وابسته به سن و بیماری آلزایمر کمک کند.

دکتر فابیو دمونتیس از نوروبیولوژی رشد و نمو سنت گفت: “ما دریافتیم که استرس ناشی از عضلات نه تنها می تواند بر روی عضلات تأثیر بگذارد ، بلکه باعث کنترل کیفیت پروتئین ها در بافتهای دور مانند مغز و شبکیه می شود.” “این پاسخ استرس در واقع از این بافت ها در هنگام پیری محافظت می کند.”

منبع تاریخچه:

مواد تهیه شده توسط بیمارستان تحقیقات کودکان سنت جود. توجه: مطالب را می توان از نظر سبک و طول ویرایش کرد.


منبع: unbox-news.ir

حتما بخوانید:
باربری کاشانی اولین اتوبار با تخفیف های ویژه - باربری و اتوبار بارسنتر

دیدگاهتان را بنویسید