نحوه کار دستگاه نیتروژن ساز – اخبار رسمی

خود استدلال واضحی هست که میبایست از کیفیت هوای ورودی به دستگاه اطمینان حاصل کرد. به کارگیری از دستگاه های نیتروژن ساز ضمن بهره مندی از بهترین مواد موجود در تولید، آسایش و اطمینان از تامین همیشگی و در دسترس بودن نیتروژن را به جهت مصرف کننده آماده می کند. گاز نیتروژن به رخ مداوم در مخزن ذخیره می شود و چنانچه احتیاج به فشار بیشتری بود، توسط کمپرسور ثانویه مجددا فشرده شده و بعد از آن وارد مخزن میشود. یک خط هوای فشرده نیز به جهت استفاده از مولد نیتروژن آیتم نیاز است. پس از خاموش نمودن واحد N2، جریان هوای فشرده ممکن میباشد کمتر یابد. ایجاد در دستگاههای PSA بر شالوده عبور هوای فشرده از مولکولی در مخازن تولید هست که طی آن مولکولهای هوا تحت فشار جدا می شوند و دارای دقت به جور دستگاه نیتروژن ساز همین کار انجام میشود. این سیستم از دو برج جذب پر شده از یک جاذب به اسم کربن مولکولی CMS تشکیل شده می باشد که هوای فشرده پس از عبور از فیلترهای تصفیه آب و ذرات روغن وارد برج خرید دستگاه نیتروژن ساز ها می شود. 1 – نحوه اولیه که دیرین ترین شیوه می باشد به کار گیری از آچار پیچ والف به جهت خارج شدن هوای داخل لاستیک است. همین اشباع به عواملی مانند: دبی (مقدار) هوای ورودی، مشخصات جاذب و حجم آن بستگی دارد. جاذب کربن مولکولی یک عدد از اصلی ترین مواد گزینه استعمال در مولد نیتروژن است که اکسیژن و بخار هوا را پایین فشار جدا می کند و نیتروژن خالص را عبور می دهد و در سرانجام یک مولد نیتروژن خالص ایجاد می کند. گونه های دستگاه نیتروژن سازو همچنین اکسیژن ساز را می توانید از یکی از بهترین کمپانی های فروش دستگاه نیتروژن ساز و اکسیژن ساز خریداری نمایید. به جهت پیشگیری از احتراق در مکان های مورد نظر، کافیست یکی از از کارداران احتراق که اکسیژن می باشد را از مکان خارج نماییم که اینکار مهم تزریق گاز نیتروژن شکل می گیرد. مولد نیتروژن یک عدد از دستگاه هایی میباشد که می تواند نیتروژن را از هوا انقطاع کند. وظیفه دستگاه نیتروژن ساز تجزیه نیتروژن از هوا بوسیله همین دستگاه و تولید نیتروژن کلیدی خلوص نزدیک به 100 % است. دستگاه نیتروژن ساز می تواند به طور مداوم نیتروژن مورد نیاز صنعت را به مدت 24 ساعت مهم غلظت بالا تامین کند. در اینجا اکثر به تحلیل وب تارنما دستگاه نیتروژن ساز خانگی.

حتما بخوانید:
سندرم Rett ، نوعی نادر از اختلال طیف اوتیسم ، تقریباً بر همه قسمت های زندگی کودک ، از جمله حرکت ، گفتار و تنفس تأثیر می گذارد - ScienceDaily