سریال درباره فردی به نام دکستر میباشد که در اداره پلیس بخش تحقیقات درگیر به فعالیت است. الیوت در شرکت پهناور آل سیف به تیتر مهندس امنیت سرگرم به عمل میباشد ولی او یک زندگی پنهانی نیز دارد. غلام که به ستاره علاقه داراست تصمیم می گیرد به او امداد کند. به لحاظ شیورینگ همین ایدهٔ لطف بود، البته او فکر کرد که چرا بایستی کسی برادرش را از زندان فراری بدهد و به همین ترتیب قصه محکومیت به ناحق رخ گرفت و شیورینگ فعالیت کردن بر روی طرح و شخصیتهای سریال را آغاز کرد. تهیهکننده این سریال تیتر داشت در فصل دوم اساسی زنی ۴۰ ساله روبهرو بودیم و زن ۴۰ ساله آنچنان پیر وجود ندارد که بخواهیم او را دارای گریم سنگین و چین و چروک دوچندان بر بر روی چهرهاش، به مخاطب نشان دهیم. هوش و نبوغ این ۴ شخصیت مرد و عدم موفقیتشان در ارتباط ها اجتماعی در تضاد با کاراکتر پنی است که شخصی دوست داستنی و اساسی ارتباط ها اجتماعی گسترده است موجب ساخت صحنههای کمدی در مجموعه میشود. آنا: حتما. ولی این قصه یک ضعف تبارک در صنعت سریالسازی کشورمان است. در طول فصل ششم و آخرین این سریال، هرقسمت آن به طور متوسط ۱۱ میلیون نفر بیننده داشت. به جهت شناخت بخش اعظم با هنرمندان این سریال، مطلب بازیگران سریال جیران را در تکراتو مطالعه کنید. هر قسمت از فصل نخستین این سریال، به طور میانگین ۱۵٫۶۹ میلیون نفر بیننده در آمریکا داشت. سقوط هواپیمای اقیانوسیه -پرواز شماره ۸۱۵- در یک جزیره متروکه شکل میدهد. این بازماندگان توسط کارداران متفاوتی همچون خرسهای قطبی، جانوری دیده نشده که در جنگل گردش میکند، و ساکنان بدخواه جزیره که به دیگران معروفند، تهدید میشوند. تقابل اصلی یک زن فرانسوی به نام دنیل روسو که ۱۶ سال قبل به علت غرق شدن کشتی وارد جزیره شدهاست و یافتن یک روزنه فلزی مرموز مدفون شده در زیر زمین، از دیگر رویدادهای فصل اولیه میباشد. سریال دارک یا این که بدون‌نور درباره یک خانواده تاریخی اصلی قدرتهای فرا طبیعی بومی یکی از از شهرهای قسمت سوم سریال کره ای روباه نه دم آلمان هست. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد سریال کره ای چه اتفاقی به جهت خانواده ام افتاده لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر