این شاخصههای هویتی، سیال و متغیرند. هدف از انجام همین مطالعه، تعیین شیوه انجام وظایف نقش والدینی در والدین کودکان معلول (ذهنی- جسمی) کمتر از 7 سال در شهر اراک در سال 1395 میباشد. هر یک نمادی بالنده بر این نگار بودند که دختر خورشید کربلا، حضرت رقیه(علیهاالسلام) بهانه ای به دست داد تا به دیگر کودکان سربلند عاشورا هم اشاره ای بکنیم و نقش بعضا از آن ها را در قالب نمادی از آموزه های تبارک تربیتی که در دامان اهل بیت(علیهم السلام) فرا آموخته بودند، آیتم بررسی قرار می نقش پذیری کودک دهیم. در صورتی که کودکتان از نگاه کردن به چشمان شما اجتناب می کند یا این که احساس ناراحتی میکند، دقت او را جلب کنید تا به چشمانتان نگاه کند.. کودکان ناظر تعامل شما اصلی یکدیگرهستند. ژان ژاک روسو، اندیشمند مطرح جهانی، معتقد هست که «شاخه نو دمیدهیک درخت می بایست از سوی باغبان مطابق بنیادین بسته شود تا فرم و صورت مناسب به خود گرفته و متناسب اهمیت هدف هویت یابد. توجه به رویش و رویش کودکان از بنیادین میباشد که همواره آیتم توجه اندیشمندان جوامع متعدد بوده است. به جهت بالا بردن سطح تدریس و رشد طفل هر کدام از اعضای خانواده بایستی همت کنند. مکتب از طریق تعامل مستقیم دارای نوباوه در قالب کتاب و گفتوگو می تواند در احیای هویت فردی، اجتماعی و ملی و نیز ایجاد سرمشق سهم مؤثری داشته باشد. دانش روانشناسی این آشنایی را در قالب اصطلاح «هویتیابی» مطالعه می کند که به مرور به یکی از از سرفصلهایکلان علم روانشناسی تبدیل شده است. الف. هویت پاسخی واضح و ضمنی به این پرسش هست که من کیستم. ت. هویت، فرایند یکپارچهسازی و مورد پرسش قرار دادن پیرامون حوزههای با بهخصوص رشته آتی، جنسیت، عقاید سیاسی و مذهبی هست که در عاقبت آن تعهدی قابل انعطاف ولی دیرپا در حوزههاییاد شده به وجود میآید (همان). کودکان از سرمایههای ملی به شمار میآیند که در گسترش هر کشوری بیشک تأثیرگذارند و توجه به آن‌ها و هویتشان سرمایهگذاری سودمندی می باشد که نتیجه ها قابل توجهی به همراه دارد.

ایندکسر