همه چیز درباره قطره لاویگل + خواص و نحوه عملکرد

آگورافوبیا نوعی مشکل اضطرابی میباشد که شامل هراس از ازدحام جمعیت به ادله عدم بضاعت و توان در گریزو فرار کردن در موقعیت یگانه و یا احساس شرمساری در رخ صورت دادن یک رخداد است که می تواند علائمی مثل تجربه حمله ها وحشت داشته باشد. این افراد ممکن میباشد در زمان مواجهه اصلی محیطهای لبریز راه‌بندان علامتها اضطراب یا این که مشکلات شدید جسمی مثل وضعیت تهوع یا این که میگرن شدید را تجربه کنند. علامت ها هراس از محیطهای شلوغ می تواند تا حدی شدید باشد که فرد خود را در خانه زندانی کند و تمام مدت در منزل بماند. تکنیکهای ریلکسیشن یا به عبارتی تنفس عمیق به شخص در گیر به مشکل آگورافوبیا یاری مینماید که در حین اضطراب و استرس، احساسات خود را کنترل کند تا در گیر حمله شدید و ترس و وحشتزدگی نشود. همین فوبیا اکثر وقت ها به اجتناب از بعضی از رفتارها سبب می گردد که در آن شخص از قرار گرفتن در مکانها و یا این که موقعیتهای که باعث هراس او می شود غربت میکند. قرار گرفتن در همین موقعیتها در عمده مواقع یک جواب اضطرابی ساخت میکند که در علیه خطری که قرار گرفتن در آن موقعیت ساخت می‌نماید کاملا غیرمنطقی است. دارو های شیمایی بخصوص دارو های آرامبخش و ضد افسردگی به ادله ترکیبات شیمیایی که دارند موجب ساخت احساس وابستگی به دارو در شخص می شوند و در صورت قطع ناگهانی ممکن می باشد اثرات جبران ناپذیری بر تندستی شخص به جای بگذارند. در واقع استرسی که هنگام بیرون رفتن در یک شخص ظاهر می گردد نوعی آگورافوبیا است که سبب می گردد شخص از قرار گرفتن در یک وضعیت یگانه در گیر خوف و اضطراب شود. واهمه از تنها خارج رفتن و صرفا قرار گرفتن در یک موقعیت خاص یکی از جنبههای نقص‌ آگورافوبیا است. برای مثال وقتی افراد در گیر به همین خلل صرفا بیرون میروند، ترس از گیر افتادن در یک مکان مختص و یا این که بیپناهی در مقابل بقیه افراد بر آنان هجوم میآورد. زمانی همین واقعه میافتد، فرد هنوز خوف از گیر افتادن در شرایطی را دارد که فراروگریز به جهت آن می تواند طاقت فرسا باشد و یا سبب شرم و تحقیر او شود. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وب سایت لاویگل چیه.

حتما بخوانید:
پایان قاتل فراری پس از 2 ماه زندگی مخفیانه