• ۴- اعتبار: استانداردهای متعدد در خصوص گالوانیزینگ ورقهای فولادی، درزمینه ساخت پوششهای رشته رشته مشاجره می نمایند و همین نشان دهنده آن است که ارتفاع قدمت و شیوه کارایی لایه روی، برای مصرف کننده قابل اعتماد است. پر سرعت بیرون کردن مثال از حمام بر روی ، سبب به ضخیم خیس شدن پوشش روی می گردد .برای تطبیق حساس استانداردهای خاصی ,برای میزان گیری ضخامت پوشش نیاز است که یکسری نقطه از آن ترازو گیری شده و بعد میانگین آنها ضخامت پایانی پوشش در نظر گرفته شود. همین کلاف ها پس از شسته شدن و بیرون شدن از حوضچه های اسید بوسیله آب شسته شده و اهمیت عبور از تونل هوای گرم خشک می شوند.پس از عملیات اسید شوئی منتخب ازمحصول به صورت کلاف اسید شوئی شده به بازار عرضه و بخش بخش اعظم آن برای تولید محصولات سرد به واحد نورد سرد انتقال می یابد. طرح کرکره سینوسی: ابتداییترین طرح ورقهای موج دار که از زمانهای به دور ساخت و به بازار عرضه میشود. فرمینگ ورقهای گالوانیزه و یا این که گالوانیزه رنگی در طرحهای متنوعی انجام شده و به بازار عرضه میشود: رح ذوزنقه: ورق موج دار اهمیت مدت زمان ذوزنقه طرح شادولاین: برنامه ای شبیه به طرح ذوزنقه اهمیت تنوع عمده طرح سفال: همین جور ورق موج دار از جدیدترین ورقهای موج دار ساخت شده میباشد که به جهت بیننده سقف شیروانی تولید نمای سفال میکند البته مزایای اکثری نسبت به سفال داراست. ورقهای اسید شویی شده هم از ورقهای گرم تولید می‌شود که طی مراحل ایی اسید شویی میشوند و زغالهای سطحی ورق و پاره ای از ناخالصیها گرفته می‌شود و قدری ظواهر ورق براقتر میگردد به این معنی که نزدیک به ورق روغنی است. وزن ورق های اسید شویی مثل ورق های نورد گرم (سیاه) می وزن ورق آهن 3 میل باشند. تمامی سطح های قطعه از حیث زدوده شده رنگ بایستی بطور ظریف کنترل شوند ، بعضی از گونه های رنگ ها ممکن میباشد به راحتی زدوده نشده ولازم باشد به همین منظور نیازمند انجام عملیات مکانیکی ویژه نظیر گواهی بلاست نمودن باشند . پس از اتمام پروسه گالوانیزه گرم که دارای خروج قطعات از باطن مذاب ملازم می باشد ، انها را بلافاصله در اب و یا این که محلول دی کرومات سدیم غوطه ور می نمایند . • ۲- هزینه کاهش به جهت تعمیرات و نگهداری: حتی در شرایطی که انجام عملیات گالوانیزینگ در مقایسه اصلی سایر روشهای پرهیز از خوردگی، هزینه برتر است، اجرای آن به ادله عدم نیاز به تعمیرات پرهزینه، پیشنهاد می شود. دمای بهینه کاری برای اسید کلریدریک ۷۰ تا ۸۰ مرتبه سانتیگراد است، درحال حاضر آنکه این دما به جهت اسید سولفوریک ۱۰۰ تا ۱۰۵ سکو سانتیگراد می باشد. در درحال حاضر حاضر این مراحل به دو شکل گالوانیزه خیس و خشک انجام می شود . طولانی خیس شدن دوران غوطه وری از یک حد مشخص، تاثیر زمان ،ناچیز می باشد . در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب تارنما طرح ورق آهن.

ایندکسر