برخلاف سوئیچ فشار بالا، سوئیچ فشار پایین میتواند به شکل اتوماتیک ریست شود و در صورتی که فشار پشت کمپرسور ارتقاء پیدا کند، خود به خویش چرخه دوباره راهاندازی خواهد شد. جور دیگری از پرشر سوئیچ به مراد ترازو گیری فشار مکانیکی گزینه استعمال قرار می گیرد مثل گشوده کردن اتوماتیک در زمان ورود به یک مجتمع یا این که در دزدگیر های منازل که ولی همین مورد در راستا فعالیت همین شرکت قرار نمی گیرد. پریشر سوئیچ جهت اساسی بودن به فشار سیال شامل کپسول،لوله بوردون، دیافراگم و یا عنصر پیستونی میباشد که متناسب به فشار اعمال شده تغییر تحول صورت و یا این که جابه جا می شود.( حرکت به وجود آمده به طور مستقیم و یا از طریق اهرم های تقویتی به گروه کنتاکت های سوئیچ اعمال می گردد.) در واقع پرشر سوئیچ ها جهت نشان دادن عملکرد فشار در سیستم طراحی می شود. وظیفه این دستگاه این میباشد که در سیکل تبرید این میباشد که سیستم را رصد کرده و در در مقابل خطراتی مانند از دست دادن گاز مبرد یا این که یخ زدگی کویلهای اواپراتور، از سیستم محافظت میکند. پرشر سوئیچ یا این که سوئیچ فشار (Pressure Switch) یکی از از متداول ترین تجهیزات ابزار دقیق میباشد که جهت تهیه فشار و یا دوری از افزایش فشار در گوشه و کنار های تحت فشار در صنعت به فعالیت می رود. در سوئیچ Normally open سوئیچ تا وقتی که فشار از مقدار تهیه و تنظیم شده بالاتر نرود گشوده باقی می ماند. اما جلوگیری از این اتفاقها بستگی به فشار تهیه و تنظیم شده در سوئیچ دارد. سوئیچ فشار به جهت انتقال کارایی به کنتاکت الکتریکی، از مکانیسم های متمایز استعمال می کند. پرشر کلید های هیدرولیک در اتومبیل ها کاربردهای بسیاری دارا‌هستند بعنوان مثال برای هشدار در رخ افت فشار روغن موتور به زیر تراز ایمن، و یا این که در اختیار گرفتن قفل مبدل گشتاور کاربرد دیگری از کلید های فشار هیدرولیک می باشد. های پرشر سوئیچ اشنایدر به طور معمول برای خودداری از آسیب دیدن قطعات در اثر ارتقا فشار در مواردی مانند گرفتگی کندانسور استفاده میشود. لازم به ذکر میباشد که پرشر سوئیچ پمپ آب را باید به یار مخزن تحت فشار، گیج فشار و پنج راهی بر بر روی پمپ آب کارگزاشتن نمود، تا این وسیله دارای توجه به تغییر فشار آب سبب ساز منش اندازی اتومات پمپ آب شود. به جهت این تهیه کردن غالبا روی پرشر سوئیچ یک پیچ و یا این که یک ولوم وجود داراست که می اقتدار به کمک آن عدد فشار را تهیه نمود. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد بخش اعظم در گزینه پرشر سوئیچ دود لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر