برای اینکه پیستون گرما را به فعالیت تبدیل کتد، یک روند چرخه ای را طی می کند. درواقع، آن را بایستی قلب موتور دانست. درصورتیکه روانکار درست و استاندارد و مطلوب موتور را استفاده کنید، از فشار آوردن بیهوده به موتور و نگهداشتن آن در دورهای بالا برای مدت طولانی بپرهیزید، از دنده معکوسهای ناگهانی که سبب ساز ساخت تنش شدید در اجزا می گردد بپرهیزید و سیستم خنککاری (فن و رادیاتور و کولانت و ترموستات و واترپمپ ) را بهصورت تر و تمیز در دست گرفتن کنید، مطمئن باشید که اجزای داخلی موتور و بهخصوص پیستون و شاتون و رینگ پیستون و گژنپین عمری دوچندان طولانی خواهند داشت. به طور معمول دو رینگ چگالی در دو شیار بالایی پشت نیز قرار میگیرند که عمل درزگیری تمام سیلندر و جلوگیری از شکافت گازهای حاصل از احتراق را به صورت تام انجام میدهند. دامنه پیستون : بهطورکلی دامنه از سه نوع سوای برش، نیمه برش و برش piston 95mm تمام ساختهشده است. چنانچه علت بروز همین نقص‌ بخاطر یاتاقان سر تبارک شاتون بوده باشد لازم هست که بیرینگهای میل لنگ و بخش های نشت بندی کننده آن را بده بستان نمائید. یک عدد از ایراداتی که مستقیما به پیستون ربطی ندارد اما در اثر پیدایش آن می تواند پیستون را نیز خراب کند، بریدن تسمه تایم است. تاج پیستون : قسمت بالایی پیستون که صورت آن تاثیر مهمی بر روش احتراق سوخت دارد، تاج پیستون در سه صورت صاف، محدب و یا مقعر طراحیشده است. این سر باز، سر پایینی پیستون بوده و سر بالایی آن نیز حیاتی محیط احتراق در تماس است. همین قطعه استوانه شکل پس از احتراق سوخت به بالا و ذیل حرکت میکند. حلقه پیستون : حلقه پیستونها حلقههایی میباشند که در شیارهای مشخصی به دور این قطعه قرار دارند، نگهداری میزان روغن مناسب در جداره سیلندر، کمتر اصطکاک و پرهیز از استهلاک از وظایف حلقه پیستون محسوب میشود. معمولا کالا پیستونها از آلیاژ آلومینیوم و یا این که آلیاژ چدن است که هر یک از این جنسها مزایا و معایبی به همراه دارند؛ آلومینیوم، فراوان سبک بوده و ضریب انتقال حرارتی بالایی دارااست که این جزو مزایای این قطعه محسوب میشود، البته قیمت بالای این فرآورده یکی از معایب آن است.

ایندکسر