از اهمیت ترین قسمت های پیستون ، مرحله بالایی آن می باشد ، شکل سطح بالای پیستون بر نحوه احتراق مخلوط سوخت و هوا تاثیر می گذارد.و درصورتیکه مرحله بالایی پیستون به مهربانی طراحی شود اختلاط ترکیب سوخت و هوا خوب تر شده و منجر ایجاد اقتدار بهینه می شود. این دستور به همین قطعه امکان استفاده از حداکثر نیروی ساخت شده توسط فرآیند احتراق را می­دهد. رینگ پیستون حاشیه پر رنگ هم رینگی میباشد که سطح مماس آن حساس تحدب بوده و روانکاری فی مابین حلقه پیستون و جداره سیلندر را یکنواخت تر انجام می­دهد. پیستون: استوانه توخالی سربسته ای هست که نیروی احتراق را توسط شاتون به میل لنگ منتقل می‌نماید . روغن به طور مداوم یا این که از شکاف های میله های اتصال یا این که جت های نصب شده در میل لنگ به دیواره های سیلندر پاشیده می شود. میل لنگ ماشین هم به اندازه تعداد سیلندرهای یک ماشین ، گنجایش پذیرش شاتون را خواهد داشت ، در رخ زیر ، پیستون ، شاتون و میل لنگ یک خودرو 4 سیلندر را مشاهده می کنید. به عنوان مثال اگر گفته شود خودرویی 4 سیلندر می باشد ، بلوک سیلندر آن گنجایش قرارگیری 4 پیستون داخل آن را دارد. به عنوان مثال در دو جور ماشین دارای ترازو پیستون های مشابه خودرویی که مهم پیستون بیشتری می باشد ، توان بیشتری خواهد داشت. شکل کف پیستون طبق اصلی صورت سر سیلندر و رخ محفظه احتراق هم تغییر و تحول می کند . کارایی پیستون در اتومبیل همین می باشد که به تیتر یک پلاگین متحرک در سیلندر فعالیت کرده و قسمت پایینی گوشه و کنار احتراق را تشکیل دهد. زمان عمل اساسی حلقه پیستون می بایست غایت دقت را به فعالیت برد چرا که چدن در برعلیه زخم حساس است. اصلی حرکت دادن نوع ای که به پمپ متصل میباشد (جهت زیر یا این که بالا)، پیستون حرکت می کند. سوال جالبی هست . در این پیستون ها، ممکن می باشد اتاق احتراق بر روی سر پیستون باشد.امروزه در ماشین های سواری، از پیستون های آلومینیمی، به استدلال سبکی و انتقال حرارت بهتر، استعمال می گردد، که به دو شیوه ریختگی یا آهنگری ساخته می شوند. مواد به عمل رفته در ایجاد این قطعه و طراحی آن به تداوم و عملکرد کلی یک موتور امداد میکنند. همه پیستون های موجود در سیلندرهای یک موتور بایستی از حیث میزان و ابعاد و وزن یک عدد باشند تا در کارایی آن ها اختلاف کیفیت یا زمانه ایجاد نشود. پیستون قطعهای استوانهای رخ در موتور خودرو می باشد که در سیستم احتراقی اتومبیل نقش داراست و با فشار گازی که در سیستم احتراقی ماشین است، در گوشه و کنار احتراقی که بالای سیلندر میباشد فعالیت خویش را انجام میدهد. وجود لقی هم میان سیلندر و پیستون حائز حساس است. همین حرکت پیستون سبب به وجود وارد شدن چهار عمل اصلی موتور می گردد چندین شیار در نصیب سر پیستون اعصاب 200 پیستون قرار دارد. و سیلندر همین موتور برای پیستون اش خیلی کوچک می باشد . فاصله حلقه پیستون مسافت بین دو انتهای حلقه پیستون در حالت متراکم نشده است. فضای میان پیستون و سیلندر، حساس استفاده از رینگهای پیستون که در شیارهایی بر بر روی سطح خارجی پیستون قرار میگیرند، آببندی می‌شود تا از نشت هوا وسوخت به بیرون از سیلندر و نشت روغن به درون آن پرهیز شود. رینگ های پیستون علاوه بر فشار داخلی، از فشار خارجی هم برای عایق بندی گوشه و کنار احتراق بهره می­گیرند. این پخی سبب ساز یک حرکت پاک کنندگی خفیف می­شود که از رخنه روغن اضافی به درون محیط احتراق خودداری می­کند. همین حلقه ها سبب می شوند که فشار ناشی از جرم و احتراق در گوشه و کنار سیلندر حبس شده و مانع رد نمودن کمپرس شود. 3. وجود شکاف های حرارتی بر روی پیستون : همین شکافها به صورت T و در دامنه پیستون قرار دارا‌هستند .و در اثر گرما همین رخنه ها به هم رسیده و از چسبیدن پیستون به سیلندر جلوگیری می کنند.و در ضمن کمترین لقی در میان پیستون و سیلندر را ایجاد می کنند .که باعث ارتقا کمپرس و قدرت موتور می شود . علاوه بر این چدن را می­توان به سادگی اهمیت مواد دیگر پوشاند تا تداوم آن افزایش یابد. این سبب ساز افزایش واحد فشار (میزان نیروی میزان گیری شده بر بر روی تراز مماس رینگ) اعمالی بر بر روی جداره سیلندر میشود. رینگ روغنی از فشار داخلی رینگ پیستون و فنر و فشار واحد بالای ساخت شده توسط سطح مماس یه خرده که شیارهای نازک ایجاد می­کنند استفاده می­کند. حلقه وایپر ضخامت یکنواختی از لایه روغن را برای روانکاری تراز مماس رینگ فشاری تولید می­کند. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت قیمت پیستون عظام tu5.

ایندکسر