چگونه قالب مخاط تک سلولی بدون سیستم عصبی مرکزی تصمیم های هوشمندانه ای می گیرد

[ad_1]

داشتن خاطره ای از وقایع گذشته به ما اجازه می دهد هوشمندانه در مورد آینده تصمیم بگیریم. محققان اکنون دریافتند که قالب مخاطی Physarum polycephalum حافظه ها را ذخیره می کند – حتی اگر سیستم عصبی وجود نداشته باشد.

[ad_2]

منبع: unbox-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>