کمیسیون تخصصی برای بررسی علت فوت خانم امینی تشکیل شد/ جزئیات پرونده به مراجع قضایی ارسال می شود.فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص تحقیقات مهسا امینی گفت: با دستور ویژه دادستان تهران در اسرع وقت کمیسیون ویژه رسیدگی به علت فوت خانم مهسا امینی تشکیل و اقدامات مقدماتی انجام شد. برای معاینه قربانی قبل از مرگ او گرفته شد.

وی ادامه داد: تمامی معیارها و شاخص هایی که باید در معاینه فیزیکی فرد مذکور در زمان حیات وی انجام می شد و آزمایشات بعدی نیز انجام شد که متاسفانه منجر به فوت وی شد.

فروزش گفت: اداره کل پزشکی قانونی استان تهران پس از اطلاع از فوت وی، با دستور مقام قضایی، تیمی از کارشناسان مجرب تشکیل و پس از انتقال جسد متوفی به اتاق تشریح آزمایشگاه. مرکز تشخیصی استان تهران، جسد متوفی را معاینه فیزیکی و کالبد شکافی انجام داد.

مدیرکل معاینه پزشکی قانونی استان تهران گفت: تیمی از کارشناسان پزشکی قانونی با دقت ویژه در معاینه و کالبد شکافی تحقیقات دقیق و همه جانبه ای انجام دادند و تمامی معیارها و شاخص ها را بررسی کردند تا علت مرگ از نظر ظاهری و اندام های داخلی مشخص شود. .

فروزش گفت: نمونه های لازم از بافت ها و اندام های داخلی جسد گرفته و به آزمایشگاه های تخصصی ارسال شد.

وی افزود: به محض دریافت نتیجه آزمایشات ارسالی با در نظر گرفتن نتایج معاینه و کالبد شکافی، مندرجات کارت بیمارستان و مدارک پزشکی و همچنین دریافت نظریه کارشناسی رشته های در نظر گرفته شده، علت فوت ثابت و به دادگاه ارسال می شود.

حتما بخوانید:
موزه نقشه تهران باید به قطب پژوهشگران و علاقه مندان تبدیل شود