ژنیکوماستی ممکن می باشد در یک یا هر دو سینه به طور هم زمان رخ دهد. ژنیکوماستی شرایطی میباشد که در آن به استدلال عدم تعادل هورمون، بافت غده پهناور در سینه آقایان ساخت می شود. درحالتی که شما اهمیت سینه های پهناور هستید اما حجم اضافه جزء بافت پستان نباشد دچار ژنیکوپلاستی کاذب شده اید و صرفا ارتقا حجم چربی در همین ناحیه سبب ساز همین مسئله شده هست که کلیدی کمتر وزن، حجم چربی این ناحیه کمتر پیدا کرده و یا از بین می رود. چراکه برخی افراد که در گیر بیش تر وزن میباشند به غلط اصلی انباشته شدن چربی در همین حوزه‌ خیال می نمایند مبتلا ژنیکوماستی شده اند.باید بدانید اگر شما مبتلا ژنیکوماستی واقعی هستید براین اساس سینه شما پهناور شده و همین حجم اضافه، بافت پستان خواهد بود که اصلی ورزش کردن کوچک نخواهد شد و نیاز به فعالیت جراحی خواهید داشت. در جراحی ژنیکوماستی اطراف ناحیهی ماهک سینه اثرها اسکارو جای زخم جراحی بهجا میماند ولی اساسی گذشت دوران همین اثر ها کم رنگ و تقریباً ناپدید میشود. زنجبیل متابولیسم را تقویت و به چربیسوزی بیشتر یاری میکند؛ براین اساس ممکن است به کمتر چربی جمعشده در اطراف حوزه‌ قفسه سینه در مردان و درمان خانگی ژنیکوماستی نیز کمک ژنیکوماستی زنجان کند. همین جراحی به مثل جراحی لیپوماتیک از روش لوله کانولا که آن‌گاه از انجام بیهوشی به باطن بافت سینه که سوق دهی شده و داخل بافت چربی سینه اساسی ایجاد حرکات چرخشی و لرزشی باعث شکسته شدن چربی ها شده و از نحوه مکانیزم مکنده کانولا از سینه خارج می شود. ژنیکوماستی که از نظر بالینی به مدت بیش از 12 ماه باقی باقی‌مانده باشد به طور تیپیک کاملا برطرف نمی شود. در عمده موردها بزرگی بافت سینه در مدت روزگار شش ماه تا دو سال بهبود می یابد و نیاز به درمان ندارد. به خصوص هنگامی که سینه خویش را لمس می نمایید یا این که فشار می دهید. زرد چوبه به مرحله هورمون تستوسترون را در مردان افزایش اندازه سینه آنها را کاهش می دهد. غالبا هر دو سینه ذیل تأثیر قرار میگیرند، اگر‌چه گهگاه تنها در یک سینه دیده میشود. چه چیزی باعث ژنیکوماستی در بزرگسالان میشود؟ در بعضی موردها این وضعیت جدی تر است. به جهت تشخیص ژنیکوماستی، در آغاز نشانه ها آن را شناسایی و در صورتی که فکر می نمایید وضعیت بدی دارید خوب تر میباشد به جهت تشخیص پایانی و درمان به پزشک مراجعه کنید. چگونه پس از کار از محل جراحی نگهداری نمائید، داروهائی که به رخ موضعی یا خوراکی به منظور یاری به تسکین یا این که کاهش خطر عفونت تجویز می شوند، علامتها مخصوص که می بایست در محل کار یا شرایط تندرست عمومی خود کاوش نمائید، و زمانی که برای پیگیری باید به جراح پلاستیک خود مراجعه نمائید.

ایندکسر