10 تکنولوژی ترسناک و باورنکردنی که جهان را تغییر خواهد داد

کشورهای در درحال حاضر گسترش به چه نوع تکنولوژی (از حیث بعد،اندازه و نوع)احتیاج دارند؟ به همین جهت در غرب مشکلی بنام عدم رابطه فی مابین دانشکاه و صنعت وجود نداشته و همین از مشکلات یگانه جهان نصفه صنعتی ( در اکنون توسعه و گسترش ) است. تکنولوژی می تواند به ما به جهت توسعه انرژی پاک، امکانات حمل و نقل اهمیت کمترین آلودگی زیستی و منزل های قلیل انرژی برای صرفه جویی در منابع کمک کند. به جهت همین کار، بایستی مهم متخصصین بخش اعظمی در زمینه های متعدد بحث کرد و همچنین ما می بایست فناوری را به سازمان و فرهنگی که اصلی آن سازگار هستیم ، دارای ارتباط سازیم. تکنولوژی خیر تنها در مورد ترقی فناوری و یا این که بهره وری اکثر و کشف نحوه ها و فرآیندهای نو می باشد بلکه ما بایستی گزینههای عاقلانه را به آن اضافه نماییم که برای آینده فناوری سودمند است. آنچه که تا به امروز به دست آمده می باشد غیرقابل بازگشت است، ولی هنوز می توانیم گزینش نماییم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. همین بدان معناست که عملکرد نماییم تکنولوژی را در سودمندترین حالت خویش چه برای انسان و چه به جهت محیط زیست بسط دهیم. مثال دیگر را در اشخاصی میتوانیم ببینیم که عزیزان متعددی به دور و اطراف خود دارند. بسط آموزش دانش و تکنولوژی در تمامی سطح ها آموزش و رشد بطور وسیع از ابتدایی تا خوب در سرزمین برای ایجاد فضای فرهنگی مطلوب و گرایش عمومی نسبت به دانش و رشته صنعت ضرورت دارد . مدیریت تحقیق و توسعه: در دیدگاه سنتی، رئیس تکنولوژی اکثر بر تحقیق و توسعه و گسترش متمرکز شده جدیدترین خبر ها تکنولوژی روز دنیا است. علاوه بر این ما می دانیم که تصمیماتی که یک فرد می گیرد، لزوما برای تمام جامعه خوب نیست. درست میباشد که بشر هنوز نتوانسته درمانی قطعی به جهت کرونا پیدا کند، البته تکنولوژی توانسته که مسکنهای موقتی را در اختیار بشر بگذارد و آن چرخه روتین و مستمر زندگی ما را بهم نزند. در صورتی که شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه اخبار تکنولوژی مایکروسافت لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
سقف متحرک، چند منظوره کاربرد دارد