نکات مهم لاستیک زاپاس

نکات مهم لاستیک زاپاس به همراه داشتن لاستیک زاپاس در رانندگی امن از هرچیزی واجب تر است. اما لاستیک های زاپاس هم ویژگی ها و نکات مهمی دارند که دانستن اش کمک می کند تا بهتر استفاده شوند. در ادامه چند مورد از مهمترین نکات درباره این وسیله کار راه بنداز را مرور می کنیم:Continue reading “نکات مهم لاستیک زاپاس”

یک راه ارزان قیمت و تضمین شده برای افزایش شتاب خودرو

به این دلیل به این نوع شمعها سوزنی میگویند که الکترود سر شمع به شکل سوزن است. به مرحلهای که شمع برای موتور تنظیم میشود، فیلرگیری شمع میگویند. این قطب ولتاژ بالایی را برای جرقهزنی از خود عبور میدهد و قطب منفی یا پلاتین نیز به صورت یک یا چند زائده فلزی روبهروی قطب مثبتContinue reading “یک راه ارزان قیمت و تضمین شده برای افزایش شتاب خودرو”

آموزش زبان انگلیسی

امروزه یادگیری و آموزش زبان انگلیسی یکی از مهم‌ترین مباحثی است که هر فردی باید آن را در فهرست امور روزمره خود جای دهد، چراکه انگلیسی در واقع زبان علم و کامپیوتر است، و به عنوان زبان دوم همه مردم جهان محسوب می‌شود؛ بنابراین بهتر است در کنار آموزش زبان انگلیسی، برای تقویت هر چه بیشتر آنContinue reading “آموزش زبان انگلیسی”

قالیشویی خوب در دریاچه چیتگر

قالیشویی خوب در دریاچه چیتگر در محله چیتگر تعداد زیادی قالیشویی های مشغول به فعالیت هستند.در بین این قالیشویی ها تعدادی از آن به صورت قانونی فعالیت می کنند که به این معنی عضو رسمی اتحادیه قالیشویان شهر تهران هستند و برخی از آن ها بدون هیچ مجوزی در حال فعالیت هستند که فعالیت آنContinue reading “قالیشویی خوب در دریاچه چیتگر”